این کانون با بیش از 15 سال سابقه در ارسال پیامک تبلیغاتی در سطح کشور و با داشتن یکی از مجهز ترین و کامل ترین پنل های ارسال پیامک تبلیغاتی مجوز ارسال داشته و این امکان را برای شما مشتری عزیز فراهم خواهد کرد که بسته به نوع شغل و تبلیغ مورد نظرشما، ارسال پیامک براساس منطقه بندی، کد پستی ، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، جنسیت و …. را انجام داده و هزینه ارسال را براساس پیامک دلیور شده از شما دریافت نماید که براساس گزارشهای پنل قابل مشاهده می باشد.

     همچنین این قابلیت را داریم تا برای شماره های مورد نظر شما پیامک خاص با متن مشخص برای هریک از مشترکین شما به صورت اختصاصی ارسال نمائیم و البته بسیاری قابلیتهای دیگر که می تواند تبلیغات شما را موثرتر نماید.

فهرست