لوح تقدیر

اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
به سبب همکاری در برگزاری نهمین نمایشگاه استانی کتاب البرز
1397/11/03

لوح سپاس

اهدایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس
به پاس تجلیل از خدمات فرهنگی کانون
1396/1/24

لوح سپاس

اهدایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس
به پاس تقدیر از مشارکت در رویداد های فرهنگ و هنر شهرستان
1395/4/28

لوح سپاس

اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
به جهت همکاری در برگزاری برنامه های فرهنگی
1393/2/27

لوح سپاس

اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
به سبب همکاری در برگزاری چهارمین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی
1393/6/8

لوح سپاس

اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
به پاس مشارکت در اطلاع رسانی دومین نمایشگاه بزرگ کتاب استان البرز
1390/6/19

لوح تقدیر

اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
به جهت مشارکت در برگزاری جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی
1390/9/10

لوح سپاس

اهدایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
انتخاب به عنوان کانون برتر
90/10/26

تقدیر نامه

اهدایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج
1382/11/20

فهرست