کانون آگهی و تبلیغاتی گستره آفتاب از سال ۱۳۸۹ به عنوان نماینده انحصاری شــرکت معظـم میــرک کیش (مجــری انحصــاری تبلیغــات محیطـی ایستگـاه های اتـوبوس منطقـه ۳ و ۱۰ ازشهـرداری کرج  – شهرستان فردیس فعلی)  و پس از آن مجموعه شرکت های ارتباطات هدی ارقام به عنوان جایگزین شرکت میرک کیش، بوده و هم اکنــون نیــز همچون گذشته با ارائــه این سازه هـا در خدمت همشهریــان عـزیـز می باشـد.

     لذا در صورتیکــه شمـا مشتــری گـرامـی درنظـرداریـد، تبلیغـاتـان را بـر روی تابلوی هریک از این سـازه هـا اکـران نمائید ، می بایست زمــان و ایستگـاه مـوردنظـر خـود را از قبــل رزرو نموده کـه دراین راستـا وضعیت ایستگــاه ها ازجهت زمــان خالی شـدن طـی جــدولی به شــرح این لینک تهیــه گردیــده است که امیـد است مـورد استفـاده قـرار گیــرد. در این جدول همچنین مشخصات دیگری از جمله متراژ و درجه و امکانات ایستگاه نیز درج گردیده است.

     همچنین تصاویر ایستگاه های اکران شده در سال 98 و 99  نیز در این صفحه قابل رویت است و سایر تصاویر مربوط به سالهای گذشته را می توانید در بخش آرشیو تصاویر سایت مشاهده فرمائید.

فهرست