مدیریت

صاحب امتیاز : مرجان رأفتی پور

فارغ التحصیل دانشگاه شهید رجایئ با مدرک کارشناسی ارتباط تصویری ( مهندسی گرافیک )

موسس آتلیه نقاشی و طراحی آفتاب در سال ۱۳۷۶

مسئول روابط عمومی اداره کل بازسازی لکوموتیو کرج از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

متولد ۱۳۵۷


مدیر مسئول : مجید معمار کرمانی

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

کارشناس شبکه و مسئول واحد انفورماتیک اداره کل بازسازی لکوموتیو کرج از ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶

رئیس شبکه و ارتباطات شرکت مهندسی برق و کنترل مپنا (مکو) از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵

متولد ۱۳۵۶